Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zima

24. 8. 2010

Zima

Zima je čas odpočinku, zastavení a klidu.

Začíná v době zimního slunovratu, kdy je nejvíce tmy v celém roce. Od toho dne začne znovu přibývat světla a my víme, že se světlem přichází jaro. Teď je však v přírodě klid. Jeden roční cyklus se uzavřel a nenápadně se chystá další. Stromy nemají listy, ale jsou na nich připravené pupeny, které na jaře vyrazí. Malé rostlinky přečkávají zimu pod zemí nebo ve formě semínek. Malé rostlinky přečkávají zimu pod zemí nebo ve formě semínek. Některá zvířata spí. V lese je chladno a ticho. Vše je však připraveno na bouřlivé jaro. Zima se podobá sklonku lidského života, kdy člověk už mnoho prožil, mnoho ví, už netouží po pohybu a odpočívá.

Prosinec

Prosinec je měsíc dlouhých temných večerů, krátkých dní s nízkou oblohou a prvním sněhem.

 • Někteří živočichové spí zimním spánkem.
 • Stromy také spí (mají období vegetačního klidu), nekvetou žádné rostliny.
 • Po kraji se potulují hejna čečetek, čížků a jiných semenožravých ptáků, sýkor, brhlíků, kvíčal.
 • Přezimující pěvci začínají hojně navštěvovat krmítka.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají šišky jehličnanů: smrku, modřínu, borovice černé, jalovce, lípy, habru, olše a akátu.
 • Zakládají do písku ke stratifikaci semena javorů, uskladňují na zimu žaludy a bukvice.
 • Dělají prořezávky, pokračují v těžbě vánočních stromečků.
 • Provádějí mýtní úmyslnou těžbu hlavně v listnatých lesích, připravují zásobu dříví pro případ nepříznivého počasí.
 • Průběžně vyhledávají a těží stromy napadené kůrovcem.
 • Myslivci končí se společnými hony i s lovem muflonů, daňků, srn, srnčat a zajíců, zajišťují zimní přikrmování zvěře.

Pozorování

Zvířata, která v zimě nespí, se musí dobře chránit před chladem (hustým zimním kožíškem nebo pohybem) a uživit se (z přichystaných zásob nebo změnou jídelníčku). V zimě jsou vzhůru hraboši, myši, lasice, kuny i veverky, a také srny, jeleni, divoká prasata. Medvědi a jezevci spí nepravým zimním spánkem – svou tělesnou teplotu sníží jen trochu a často opouštějí své úkryty.

V zimě můžeme velmi dobře pozorovat stopy zvířat ve sněhu – často z nich vyčtete celé příběhy. Vezměte si s sebou dobrý atlas a zápisník a vydejte se na výpravu do tichého zimního lesa. Nezapomeňte, že zvířata můžete v lese odhalit i podle trusu a dalších „pobytových znamení“.

Leden

Leden je měsíc nejtužší zimy, ticha, ledu a sněhu, strádání a hladu.

 • Listnaté stromy jsou zcela holé, kromě dubu zimního, jemuž listí opadá až na jaře.
 • Hadi a ještěrky na zimu znehybněli, i když se musí často budit, aby neumrzli.
 • Ptáci se živí plody, které zůstaly na stromech a keřích, ale rádi zavítají i na vámi připravená krmítka.
 • I za mrazů zpívá střízlík a na potoce skorec.
 • Probíhá kaňkování lišek, tokají krkavci, probíhá honcování (páření) zajíců.

Práce v lese

 • Lesníci sbírají rouby pro zakládání semenných sadů, řízkují vrby a topoly.
 • Je hlavní sezóna sběru šišek smrku, borovice, modřínu, jasanu, lípy, akátu.
 • Připravují se na jarní síji ve školkách.
 • Vysévají semena břízy na sníh.
 • Provádějí probírky (výchovné těžby) listnáčů
 • Využívají sněhu a zmrzlé půdy k mýtní úmyslné těžbě na podmáčených půdách, rašeliništích a v místech s nárostem mladých stromků.
 • Kontrolují ochranu proti okusu zvěří a funkčnost oplocení mladých kultur.
 • Myslivci přikrmují zvěř senem, řepou, kaštany, jablky, jeřabinami.
 • Celoročně loví selata a lončáky prasete divokého, do 15. ledna loví kňoury a bachyně, dále loví zvěř škodnou – kuny, lišky a tchoře.

Pozorování

Pro městské ptáčky můžete už v listopadu připravit krmítko. Mají totiž ztížený přístup k potravě, zejména když je sníh a mrzne. Krmítko můžete vyrobit třeba z poloviny kokosového ořechu nebo jen z prkének. Musí být chráněné před deštěm, kočkami a hlodavci. Naplňte ho semínky (např. slunečnice, prosa...), která můžete zalít nesoleným sádlem. Na krmítku pak pozorujte různé druhy ptáků a najděte si jejich jména v atlase. Jak dlouho se ptáci na krmítku zdrží? Přilétá jich na krmítko více najednou nebo se střídají? Jak se k sobě chovají ptáci různých druhů? Jsou někteří ptáci více plaší než jiní? Na krmítku určitě vypozorujete spoustu zajímavých věcí! Můžete také vyrábět ptačí budky na jaro.

Únor

Únor je měsíc zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících se dní.

 • Kvetou vrby jívy (kočičky).
 • Začíná tok puštíka a kalouse ušatého, za teplých dní začínají zpívat první ptáci, odlétají kvíčaly a havrani.
 • Jeleni shazují parohy, veverky rodí první mláďata.
 • Rodí se selata divokých prasat, probouzejí se jezevci.

Práce v lese

 • Lesníci pokračují v mýtních úmyslných a výchovných těžbách (zásahy, které zlepšují stabilitu porostů), probíhají přípravné práce ve školkách.
 • Začínají s probírkami borových porostů, pokračují s výchovnými těžbami listnáčů.
 • Zvýšenou pozornost věnují ochraně kultur a mlazin proti okusu a ohryzu zvěří, kontrolují funkčnost oplocení.
 • Dokončují kladení borových lapáků proti lýkohubu borovému.
 • Kladou stromové lapáky proti lýkožroutu smrkovému (tzv. I. série).
 • Provádějí kontrolu u bekyně velkohlavé na dubech a obaleče dubového (vajíčka).
 • Myslivci přikrmují zvěř.
 • Sbírají jelení shozy.
 • Začínají s jarním sčítáním kmenových stavů zvěře.

Pozorování

Únor je vhodná doba pro měření mravenišť. Narůstá v nich vnitřní teplota, sníh z nich dříve odtává a jsou nápadná i v zasněžené krajině. Načrtněte si mapku lesa, do kterého často chodíte a zakreslete do ní mraveniště. U každého změřte průměr u země a výšku. Můžete také vyrábět budky pro ptáky a naplánovat si, kam je na jaře umístíte.